Osaajat

Mika Lokkila

"Hämmennykseni oli suuri, kun ison aluesäästöpankin hieman hätääntyneen oloinen pankinjohtaja otti olkapäästäni kiinni ja tiedusteli, voisinko minä auttaa asiassa jotenkin. Elettiin 1990-luvun alkua ja 80-luvun kasinotalous oli hetkessä takana valuuttaluottokriisin ja devalvaation seurauksena. Kokemus on jäänyt vahvana mieleeni. Olin nuorena ja varsin kokemattomana tilitoimiston vetäjänä osallisena asiakkaan pankkineuvottelussa, jossa eläkeikää lähestyvän yrittäjäpariskunnan elämäntyö ja omaisuus olivat valuuttalainojen johdosta menossa vasaran alle. Tunteet olivat vahvasti pinnassa. Nämä tilanteet tulivat tuohon aikaan valitettavan tutuiksi ja auttoivat ymmärtämään sitä, minkälaisia haasteita yrittäjä saattaa tiellään kohdata ja kuinka niistä voidaan selvitä."

 

Yrittäjäuralle

"Olen kotoisin Haminasta, jossa kävin myös kouluni ylioppilaaksi saakka 1970- ja 1980-luvuilla. Metsäala oli tuolloin kovassa huudossa varsinkin Kymenlaaksossa, joten opintoni tähtäsivät aluksi metsätalousinsinöörin ammattiin. Sosiaalinen luonteeni ja varhain ilmenneet yrittäjyyteen viittaavat piirteet ohjasivat parin vuoden opintojen jälkeen vaihtamaan opinnot kaupalliselle alalle.

Ensimmäinen työpaikkani oli käynnistää SKV-Isännöintipalvelu Haminassa ja vastata siitä liiketoiminnasta. Reilun kahden mielenkiintoisen työvuoden jälkeen olin kuitenkin valmis siirtymään yrittäjäuralle tilitoimisto- ja isännöintipalvelualalle. Yhteistyöni yrittäjien ja kiinteistöyhtiöiden kanssa on jatkunut tähän päivään saakka.

Taustani Säästöpankkiryhmässä auttoi minua saamaan hoidettavakseni Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja myöhemmin Kapiteeli Oyj:n kehitettäviä ja myytäviä liikekiinteistöjä. Tällä oli iso merkitys alkavan yrityksen toiminnalle ja myöhemmälle kehitykselle, joka johti yhteistyöhön mm. kuntien omistamien kiinteistöyhtiöiden hoitamisessa."

 

Liiketoiminnan tukeminen ja yrityksen myynti

"Pitkän työurani aikana olen saanut osallistua monen yrityksen hankintapäätöksen tekemiseen, kehittämiseen, kriisinhoitoon ja lopulta myös liiketoiminnan lopettamiseen. Valitettavan usein liiketoiminnasta luopumista ei ryhdytä suunnittelemaan riittävän ajoissa vaan toiminta hiipuu, kunnes sen myyminen ei ole enää mahdollista. Onnistuneissa tarinoissa on ehditty saattaa yritystä myyntikuntoon, löydetty liiketoiminnalle jatkaja ja saatu tehtyä yrittäjälle vielä viimeinen tili."

 

Vakuutuspalvelut

"Yritystoimintaani on aina kuulunut myös vakuutusasiamiehenä toimiminen. Aluksi olin yhteistyössä Vakuutusyhtiö Tapiolan kanssa ja vuodesta 2007 OP-Pohjola –ryhmässä syksyyn 2017 saakka.

Yleinen näkemys on, että digitalisaatio tulee muuttamaan vakuutusliiketoimintaa tulevaisuudessa merkittävästi. Henkilöasiakkaille tarjotaan verkossa helposti ymmärrettäviä vakuutusratkaisuja, joita on selkeä vertailla ja ostaa. Yritysten vakuutustarpeet sen sijaan ovat yrityskohtaisia ja siten huomattavasti haastavampia paketoida yksinkertaiseen muotoon. Sen vuoksi uskon yrittäjien siirtyvän tulevaisuudessa käyttämään yhteistyökumppanina vakuutusyhtiöistä riippumatonta vakuutusasiantuntijaa. Vakuutusmeklari on asiantuntija vakuutusriskien hallinnassa ja vahinkojen hoitamisessa samoin kuin tilitoimisto on asiantuntija talousasioissa. Vakuutusmeklaritoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota valvoo Finanssivalvonta.

Toimintani keskeisenä ajatuksena on ollut palvella yrittäjää monipuolisesti yrityksen elinkaaren eri vaiheissa ja tarpeissa. Kirjanpito on yrityksen toimintahistorian kirjoittamista numeroiden valossa, mutta sillä on tärkeä tehtävä antaa kuva menneestä ja luoda pohja niille päätöksille, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa tulevaisuuteen."

Ville Helander

Ville on ollut Suomalaisessa yritysmaailmassa pitkän linjan kulkija. Jo nuorena miehenä hän pääsi Keskon päällikkövalmennukseen ja sen jälkeen toimi toistakymmentä vuotta Keskon päällikkö- ja johtotehtävissä sekä vähittäis- että tukkukaupassa. Tuohon aikaan kuuluivat mm. kahden rautatavaratalon käynnistäminen ja niiden ostotoiminta, myynti- ja markkinointivastuut. Sinä aikana hän kävi läpi myös Keskon laadukkaan koulutuksen kaikilla tasoilla ns. Keskon korkeakoulun.

Pääuransa Ville teki Domus Yhtiöiden kalusteteollisuudessa johtaen tehdasta ja liiketoimintaa Korialla menestyksellisesti yli 30 vuoden ajan. Tehtaan liikevaihto kasvoi hänen johdossaan 7 miljoonasta markasta lähes 16 miljoonaan euroon, paikallisesta toimijasta hyvin kannattavaksi kansainväliseksi yritykseksi.

Sen jälkeen Ville toimi vielä vuosia Loimaalla koko konsernin toimitusjohtajana eläkkeelle siirtymiseen asti jatkaen vielä yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana. Domus uran aikana hän vastaanotti mm. maakunnallisen yrittäjäpalkinnon ensimmäisenä palkkajohtajana. Perusteluina oli yrittäjämäinen ja menestyksekäs toiminta. Toiminta Suomalaisen rakennuspuusepänteollisuuden piirissä antoi hyvän näkemyksen niin tuotannollisesta toiminnasta, tuotekehityksestä, hallinosta, henkilöstöpolitiikasta kuin markkinoinnista ja jakelutiestrategiostakin, sekä tietysti henkilöstöjohtamisesta.

Työn ohessa Ville toimi yli 30 vuotta myös Kymenlaakson Messujen hallituksessa ja puheenjohtajana kasvattaen sen talkoo  toiminnasta selkeäksi kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Tulostaito Oy:n asiantuntijaryhmässä Ville on omimmillaan yrityksen tuloskuntoon saattamisessa, strategiakysymyksissä, liiketoiminnan kehittämisessä, oikean henkilöstörakenteen muodostamisessa ja markkinoinnissa. Hän on vetänyt useita liiketoiminnan käynnistämisiä ja myös saneerauksia. Ongelmatilanteissa vaiheet ovat yleensä pelastaminen – saneeraaminen – kehittäminen. Prosessi on monivaiheinen eikä siitä voida yleensä poiketa, jos halutaan päästä pitkän tähtäimen tulokselliseen toimintaan.

Leena-Kaisa

"Hämmennykseni oli suuri, kun ison aluesäästöpankin hieman hätääntyneen oloinen pankinjohtaja otti olkapäästäni kiinni ja tiedusteli, voisinko minä auttaa asiassa jotenkin. Elettiin 1990-luvun alkua ja 80-luvun kasinotalous oli hetkessä takana valuuttaluottokriisin ja devalvaation seurauksena. Kokemus on jäänyt vahvana mieleeni. Olin nuorena ja varsin kokemattomana tilitoimiston vetäjänä osallisena asiakkaan pankkineuvottelussa, jossa eläkeikää lähestyvän yrittäjäpariskunnan elämäntyö ja omaisuus olivat valuuttalainojen johdosta menossa vasaran alle. Tunteet olivat vahvasti pinnassa. Nämä tilanteet tulivat tuohon aikaan valitettavan tutuiksi ja auttoivat ymmärtämään sitä, minkälaisia haasteita yrittäjä saattaa tiellään kohdata ja kuinka niistä voidaan selvitä."

 

Yrittäjäuralle

"Olen kotoisin Haminasta, jossa kävin myös kouluni ylioppilaaksi saakka 1970- ja 1980-luvuilla. Metsäala oli tuolloin kovassa huudossa varsinkin Kymenlaaksossa, joten opintoni tähtäsivät aluksi metsätalousinsinöörin ammattiin. Sosiaalinen luonteeni ja varhain ilmenneet yrittäjyyteen viittaavat piirteet ohjasivat parin vuoden opintojen jälkeen vaihtamaan opinnot kaupalliselle alalle.

Ensimmäinen työpaikkani oli käynnistää SKV-Isännöintipalvelu Haminassa ja vastata siitä liiketoiminnasta. Reilun kahden mielenkiintoisen työvuoden jälkeen olin kuitenkin valmis siirtymään yrittäjäuralle tilitoimisto- ja isännöintipalvelualalle. Yhteistyöni yrittäjien ja kiinteistöyhtiöiden kanssa on jatkunut tähän päivään saakka.

Taustani Säästöpankkiryhmässä auttoi minua saamaan hoidettavakseni Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja myöhemmin Kapiteeli Oyj:n kehitettäviä ja myytäviä liikekiinteistöjä. Tällä oli iso merkitys alkavan yrityksen toiminnalle ja myöhemmälle kehitykselle, joka johti yhteistyöhön mm. kuntien omistamien kiinteistöyhtiöiden hoitamisessa."

 

Liiketoiminnan tukeminen ja yrityksen myynti

"Pitkän työurani aikana olen saanut osallistua monen yrityksen hankintapäätöksen tekemiseen, kehittämiseen, kriisinhoitoon ja lopulta myös liiketoiminnan lopettamiseen. Valitettavan usein liiketoiminnasta luopumista ei ryhdytä suunnittelemaan riittävän ajoissa vaan toiminta hiipuu, kunnes sen myyminen ei ole enää mahdollista. Onnistuneissa tarinoissa on ehditty saattaa yritystä myyntikuntoon, löydetty liiketoiminnalle jatkaja ja saatu tehtyä yrittäjälle vielä viimeinen tili."

 

Vakuutuspalvelut

"Yritystoimintaani on aina kuulunut myös vakuutusasiamiehenä toimiminen. Aluksi olin yhteistyössä Vakuutusyhtiö Tapiolan kanssa ja vuodesta 2007 OP-Pohjola –ryhmässä syksyyn 2017 saakka.

Yleinen näkemys on, että digitalisaatio tulee muuttamaan vakuutusliiketoimintaa tulevaisuudessa merkittävästi. Henkilöasiakkaille tarjotaan verkossa helposti ymmärrettäviä vakuutusratkaisuja, joita on selkeä vertailla ja ostaa. Yritysten vakuutustarpeet sen sijaan ovat yrityskohtaisia ja siten huomattavasti haastavampia paketoida yksinkertaiseen muotoon. Sen vuoksi uskon yrittäjien siirtyvän tulevaisuudessa käyttämään yhteistyökumppanina vakuutusyhtiöistä riippumatonta vakuutusasiantuntijaa. Vakuutusmeklari on asiantuntija vakuutusriskien hallinnassa ja vahinkojen hoitamisessa samoin kuin tilitoimisto on asiantuntija talousasioissa. Vakuutusmeklaritoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota valvoo Finanssivalvonta.

Toimintani keskeisenä ajatuksena on ollut palvella yrittäjää monipuolisesti yrityksen elinkaaren eri vaiheissa ja tarpeissa. Kirjanpito on yrityksen toimintahistorian kirjoittamista numeroiden valossa, mutta sillä on tärkeä tehtävä antaa kuva menneestä ja luoda pohja niille päätöksille, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa tulevaisuuteen."