Liikkeenjohdon konsultointi, liike- ja vakuutusriskit

Yrityksellä voi tulla toimintansa aikana eteen monenlaisia haasteita kuten:

  • liiketoimintaympäristön yllättäviä muutoksia,
  • kassakriisi virheellisten investointien seurauksena,
  • avainhenkilöiden sairastuminen tai kuolema,
  • nopean kasvun tuomia ongelmia kannattavuuden ja kassanhallinnan osalta jne.

Näissä tilanteissa tarvitaan ulkopuolista asiantuntija-apua, jotta kriisitilanteesta päästään eteenpäin. Usein kokeneen asiantuntijan mukaantulo rauhoittaa tilanteen ja ulkopuolisena hänen on helpompi tehdä analyysi sekä laatia suunnitelma tilanteen ratkaisemiseksi. Kriisissä murheiden vähentäminen on usein avainasemassa, jotta toimintaa voidaan suunnata ratkaisuihin ja tulevaisuuden kehittämiseen.

Yrityssaneeraus on oikea ratkaisu silloin, kun yritystoiminta on syystä tai toisesta ajautunut tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin, mutta yritys on saneerauksen avulla tervehdytettävissä. Yrityssaneerauslain keskeisimpänä tarkoituksena on ensiksi selvittää taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen jatkamiskelpoisuus sekä ohjata yritys saneeraukseen liittyvään ns. rauhoitustilaan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi sekä tervehdyttämiseksi saneerauksen avulla.

Ulkopuolinen asiantuntija tuo kokemuksensa yrityksen käyttöön.

Pidättekö tilitoimistonne kanssa säännöllisesti palavereja, joissa toimintaa ja taloutta suunnitellaan?

Verotukseen ja riskienhallintaan liittyvät kysymykset antavat vastauksia mm. siihen kysymykseen, missä toimintavuodossa liiketoimintaa on järkevää harjoittaa.

Järkevä lyhyen ja pitkän tähtäimen verosuunnittelu tuo toimintaan luotettavuutta ja kustannustehokkuutta sekä parhaimmillaan tasaa myös yrityksen talouden kausisuhdanteita.

 

 

Yrityksen perustaminen ja sopimusasiat

Yrittäjäksi ryhtyminen on aina iso päätös, joka vaatii riskinottokykyä ja yrittäjähenkeä. Vaikka yrittäjä itse on menestyksen tärkein tekijä, vaatii onnistuminen myös hyvin laadittuja sopimuksia ja osaavaa kumppania taloushallinnossa. Hyvällä suunnittelulla vältetään murheita myöhemmin. Eräs merkittävä puute, jonka usein tulee vastaan niin aloittavissa kuin toimivissa yrityksissä on osakassopimuksen puuttuminen.

Yhteistyö yrityksissä perustuu vahvaan luottamukseen kuten kuuluukin. Toisaalta eihän sairauskulu- tai henkivakuutusta oteta siinä toivossa, että niihin tarvitsi turvautua. Hienoa, jos kaikki menee hyvin. Osakassopimuksessa sovitaan yhdessä siitä mitä yhdessä on päätetty tehdä, mihin tähdätään, mitä kuuluu kenenkin tehtäviin sekä kuinka toimitaan, jos nämä asiat toteutuvatkin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Osakassopimus ohjaa toiminnan suuntaa ja tarjoaa ratkaisun mikäli päädytään ristiriitoihin tai umpikujaan.

Osaa riskeistä yritys voi hallita ostamalla vakuutuksen. Vahinko yllättää aina ja pahimmillaan halvaannuttaa yrityksen toiminnan. Usein vakuutuksen riskeillä ajatellaan lähinnä vesivahinkoja ja tulipaloja sekä yllättäviä rikkoutumisia. Iso tulipalo ja vesivahinko joissain yrityksissä toki lamaannuttaa toiminnan ja katkaisee tulovirran. Isoihin vahinkoihin onkin varsin yleisesti varauduttu hyvin.

Merkittävin riski, joka useimmiten häiritsee yrityksen liiketoimintaa ja tuo haasteita myös yrittäjän omaan talouteen, liittyy sairauksiin ja tapaturmiin. Etenkin asiantuntijatyötä tekeville tilanne on monesti haastava mm. pitkän sairausloman johdosta. Myös näihin riskeihin on syytä varautua ja niihin on saatavilla sekä katetuottoon että sovittuun päivärahaan perustuvia ohimenevän työkyvyttömyyden turvaksi suunniteltuja vakuutuksia. Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutusturva täydentää tilannetta, jossa työhön palaaminen todetaan vuoden kuluttua sairauden tai tapaturman ilmentymisestä mahdottomaksi.

Vakuutusmeklari on yrittäjän kumppani näissä tilanteissa. Hän toimii lääkärin tavoin yrittäjän edustajana eikä ole vakuutusmyyjä tai vakuutusten kilpailuttaja. Meklari toki myös kilpailuttaa tarvittaessa vakuutukset yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti. Tärkeintä on saada oikein mitoitettu ja kustannustehokas vakuutusturva yritykselle ja yrittäjäperheelle. Myös vahinkojen hoito kuuluu vakuutusmeklarin tehtäviin.

Meklaritoiminnassa käytämme yhteistyökumppania ja voimme tarjota kaikkien kotimaisten ja myös ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutustuotteita.
Riskienhallinta
Vakuutukset
Osakassopimukset
Taloushallinnon palvelut
Konsultointi