Yrityskauppamiehet

Suunnittelu ja arvon määrittäminen

Luomme yhdessä suunnitelman ja annamme asiantuntemuksemme käyttöösi olit sitten myymässä tai ostamassa yritystä.

Luottamus ja salassapito

Sovimme aina tarkasti toimintatavoista ja salassapidosta. Ymmärrämme, että kyseessä on iso asia, johon liittyy myös paljon tunteita.

Toimintatavat

Neuvottelemme ja suunnittelemme yhdessä toimintatavat päästäksemme tavoiteltuun lopputulokseen.

Onnistuminen

Vain yhdessä tekemällä saamme parhaan lopputuloksen aikaiseksi!

Kun yrittäjä on tehnyt päätöksen yrityksen myynnistä ja myyntitoimeksiannosta Yrityskauppamiehille, tehdään asiasta kirjallinen sopimus. Siinä sovitaan menettelytavoista sekä luottamukseen ja salassapitoon liittyvistä yksityiskohdista. Aluksi selvitetään mitä yrittäjä on halukas myymään. Luovutuksen kohteena voi olla yhtiön osakekanta tai pelkästään liiketoiminta.

Osakekauppa

Osakekaupassa osakkeenomistajat myyvät osakkeet ja liiketoimintakaupassa yhtiö myy liiketoiminnan. Osakekauppa on hyvä ratkaisu, kun yhtiössä on pelkästään liiketoimintaan kuuluvaa omistusta.

 

Liiketoimintakauppa

Liiketoimintakauppa on hyvä vaihtoehto silloin, kun yrittäjä ei ole halukas luopumaan yhtiöstä, vaan on ajatellut harjoittaa sillä kenties muuta liiketoimintaa. Yhtiö saattaa myös omistaa sellaista omaisuutta, jota ei ole tarkoituksenmukaista kaupan yhteydessä luovuttaa.

 

Tässä yhteydessä tarkastellaan myös tarvitaanko yritysjärjestelyjä ennen kauppaa tai kaupan yhteydessä. Tällaisia järjestelyjä ovat mm. yhtiömuodonmuutos, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja omien osakkeiden osto.

Yrityksen myyntihinta on harkittava huolellisesti, jotta kaupan toteutumiselle luodaan hyvät edellytykset. Yrityksen hintaan vaikuttavat monet tekijät, joita ei voida arvioida pelkästään lukuja tutkimalla ja analysoimalla. Arvonmäärityksessä ei riitä, että tunnetaan arvonmäärityksen perusmenetelmät. Avainasemassa on yritystutkimus, jossa tutustutaan laajasti yritykseen, sen erityispiirteisiin, toimialaan ja toimialan yleisiin tulevaisuudennäkymiin.

Yrityksen rakennetta voi olla tarpeen muokata ennen yrityskauppaa yritysrakenteen selkiyttämiseksi. Tällöin joudutaan turvautumaan erilaisiin yritysjärjestelyihin. Niistä myyjän kannalta mielekkäimpiä ovat sellaiset, jotka johtavat niiden liikearvojen mahdollisimman alhaisiin verokustannuksiin, joita ei haluta realisoida varsinaisessa yrityskaupassa. Tällöin kyseeseen tulevat toimenpiteet voivat olla fuusio, jakautuminen, liiketoiminta-siirto ja osakevaihto.

Yritystoiminnan verosuunnittelussa tulisi aina huomioida tuleva yrityksen myynti, joten sen aloittaminen ei ole koskaan liian aikaista. Varhainen ja ennakoiva verosuunnittelu johtaa yleensä aina parempaan lopputulokseen kuin vasta yrityskaupan yhteydessä tehdyt toimenpiteet.

Välittäjällä on tässä vaiheessa yrityksestä tietoa ja aineistoa käytettävissä, mutta niitä tulee edelleen syventää. Materiaali tulee laatia siten, että ostajaehdokkaat kiinnostuvat yrityksestä.

Materiaalin valmistuttua aloitamme potentiaalisten ostajaehdokkaiden kartoituksen. Käymme läpi käytössämme olevat rekisterit ostajaehdokkaista. Samalla sovimme yhdessä myyjän kanssa markkinointiin ja ilmoitteluun liittyvistä menettelytavoista. Yrityskauppa on aikaa vievä ja osaamista vaativa projekti, jossa asiantuntijan keskeinen rooli on viedä prosessia määrätietoisesti eteenpäin ja pitää se kasassa.

Merkittävä tekijä ostajaehdokkaiden löytämisessä on ostajaehdokkaan kohdennettu etsintä. Kun yrityksestä kiinnostuneet ostajatahot on löydetty ja he ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, lähetämme heille yrityksen esittelymateriaalin.

Yrityksen myyntineuvotteluissa myyjä- ja ostajataho esittelevät toimintaa, käyvät syventäviä keskusteluja liiketoiminnasta ja tuovat omia näkemyksiä hintakeskusteluun. Kun myyjällä ja ostajalla on yhteinen näkemys yrityskaupan keskeisistä asioista, tehdään yrityskaupasta aie- tai esisopimus. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ostaja tekee usein yrityksestä liiketoiminnan tarkastuksen (Due Diligence), jossa myytävän yrityksen hallinto, talous ja sopimukset tarkastellaan syvällisemmin läpi. Samanaikaisesti ostaja käy omia rahoitusneuvotteluja rahoittajiensa kanssa.

Kun liiketoiminnan tarkastuksessa ei ole löytynyt erityistä yrityskauppaan vaikuttavaa uutta asiaa ja ostajan rahoitusneuvottelut ovat edenneet suopeasti, niin yrityksen myynti viimeisteillään kauppakirjalla.

Yrityskaupan kauppakirja ja sopimukset ovat hyvän yrityskaupan selkäranka. Kauppakirjassa sovittavia asioita ovat mm. kaupan kohde, kauppahinta, maksuehdot, omistuksen siirtyminen, myyjän ja ostajan antamat vakuutukset ja erimielisyyksien ratkaisu. Nämä asiakirjat ja sopimukset vaativat aina mm. yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden asiantuntemusta. Yhteistyössä asianajajakumppaniemme kanssa varmistamme luotettavan ja turvallisen dokumentaation.

Kauppahinnan maksun jälkeen ostaja ottaa yhtiön haltuunsa. Ostaja nimeää uuden hallituksen ja toimitusjohtajan sekä ilmoittaa ne kaupparekisteriin. Myyjätaho on ostajan käytettävissä ylimenokauden, jolloin liiketoimintaan kuuluvat asiat siirretään ostajalle. Näin taataan yrityksen liiketoiminnan häiriötön jatkuminen ja yrityksen myynti on saatu päätökseen.

Ylimenokauden jälkeen myyjä voi aloittaa omien unelmien toteuttamisen tai kenties aloittaa uuden liiketoiminnan.

Pyydä tarjous isännöinti- ja kiinteistöpalveluista. Kerromme mielellämme lisää
Riskienhallinta
Vakuutukset
Osakassopimukset
Taloushallinnon palvelut
Konsultointi