Onnistunut yrityskauppa vaatii aikaa ja hyvän suunnittelun

Posted on

Omistajanvaihdosten määrä kasvussa

Yrityksestä luopumisessa on usein mukana isoja tunteita. Pitkä elämäntyö oman yrityksen parissa on voinut tulla pisteeseen, jossa omasta perheestä tai lähipiiristä ei löydy työlle jatkajaa ja tulee pohdittavaksi yrityksen laittaminen myyntiin. Usein tilanteeseen yhdistyy samalla iso elämänmuutos eläkkeelle jäämisen muodossa. Aina yrityskauppaan ei päädytä vasta eläkkeelle jäämisen yhteydessä ja tuleekin muistaa, että jokainen yritys on yksilö ja myynnin suunnittelu pitää lähteä myytävän yrityksen lähtökohdista.

Viime aikoina on ollut runsaasti uutisia, joissa yrityskauppojen määrän odotetaan kasvavan tänä vuonna merkittävästi. Merkittävin vaikuttava tekijä on yrittäjien eläköityminen, mutta myös edullinen lainaraha tarjoaa nyt hyvän mahdollisuuden yrityskauppoihin. Suomen Yrittäjien vuonna 2015 teettämän valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan lähivuosina myyntiin tulee arviolta 3000 yritystä vuosittain ja arviolta 2000 yritystä lopettaa toimintansa.

Omistajanvaihdoshaaste on merkittävä yrityksen, yrittäjän, työntekijöiden ja yhteiskunnan kannalta. Suurin ongelma on se, että ostajat ja myyjä eivät kohtaa. Myös Suomen Yrittäjät on nostanut tämän kohtaanto-ongelman esille: myyntiaikeista ei haluta kertoa, yritysten myyntikuntoa ei ole suunniteltu eikä ulkopuolisia asiantuntijoita ole käytetty. Suurimpia haasteita ovat yrityksen arvonmääritys ja liian korkeat hintapyynnöt. Yrityskaupan onnistumiseksi myyjän onkin hyvä yrittää asettua ostajan asemaan, jolle tärkeintä on oikea hinta ja yrityksen tulevaisuudennäkymät. Yrittäjäjärjestön mukaan nyt tuleekin kiinnittää huomiota toimivien yrityskauppamarkkinoiden kehittämiseen.

Yritystä harvoin myydään seuraavana päivänä tai edes lähikuukausina myyntipäätöksen tekemisestä. Päätös on kuitenkin edellytys sille, että prosessi saadaan käyntiin. Myyjän on hyvä varautua myös siihen, että yritystä joudutaan laittamaan myyntikuntoon, joka ottaa oman aikansa. Tämä voi tarkoittaa yritysjärjestelyjä, sopimusten ja muiden dokumenttien tarkistamista sekä kirjanpidon selkeyden varmistamista. Huonoon valmisteluun voi kaatua hyväkin kauppa, joten valmisteluvaiheeseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota.
Kun kaikki on lopulta tehty oikein ja kauppa saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti, myyjä voi aloittaa omien unelmien toteuttamisen tai kenties aloittaa uuden liiketoiminnan.
Lue lisää: www.yrityskauppamiehet.fi

Mika Lokkila
hallituksen jäsen
Kouvolan Yrittäjät